Nový Zážitkový chodník u Bezručova pramene v lázních Jeseník Print
Written by Lesy ČR   
Friday, 04 July 2014 09:06
Lesy České republiky, s. p., spravují také lesní porosty v okolí lázeňských míst. I v těchto lesích se podnik snaží průběžně podporovat a rozvíjet veřejně prospěšné funkce lesů a to v souladu se svým „Programem 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. V této souvislosti Lesy ČR v těchto dnech u známého lázeňského Bezručova pramene v lázních Jeseník v Olomouckém kraji dokončily za skoro půl milionu korun výstavbu zcela nového Zážitkového chodníku a opravu několika lázeňských pramenů. Všechny aktuálně provedené úpravy se nacházejí na pozemcích, které Lesy ČR spravují.
Nový Zážitkový chodník u Bezručova pramene je umístěn u altánu, který Lesy ČR obnovily již v roce 2010. Návštěvník má možnost osobně vyzkoušet část z legendárních procedur jesenického přírodního léčitele Vincenze Priessnitze. Lidem se doporučuje, aby po chodníku procházeli naboso. Cesta nejprve vede přes poval dřevěných kuláčů a dále pokračuje přes oblázky, dřevěnou štěpku, špalky a štěrk - nakonec vstupuje do brouzdaliště s pramenitou vodou. K namáčení rukou mohou návštěvníci využít kamennou vanu napuštěnou pramenitou vodou.
V rámci výstavby Zážitkového chodníku Lesy ČR opravily v blízkostí se nacházející Josefův, Drahuščin a Müllerův lázeňský pramen a též dva historické objekty - Enhuberův pomník a Mariinu lavici.
Zážitkový chodník se nachází v těsné blízkosti Bezručova pramene. Lze se k němu dostat z Jeseníku - lázní pěšky po naučné stezce Vincence Priessnitze, která je značená modrou kapkou vody nebo po turisticky značené zelené trase. Od Priessnitzova sanatoria je to cca 1 km směrem na Českou Ves.
Bezručův pramen (původně Pruský pramen) 1846
Trojdílný pomník na začátku tzv. Cesty filozofů vedoucí od pramene Pruského k Smrkovému nechali postavit pruští pacienti roku 1846. Teplota vody tehdy byla 7 - 8 ºC. Na prostředním díle byl v německém jazyce vytesán nápis: Dem unsterblichen Priessnitz die dankbaren Preuessen 1846 - Nesmrtelnému Priessnitzovi vděční Prusové 1846. Po rekonstrukci v roce 1891 byl přitesán nápis: Renoviert von der Kurcomission im Mai 1891 - Renovaci provedla lázeňská komise v květnu 1891. Tehdy se vedle pramene nacházelo oblíbené výletní místo s restaurací a posezením. V roce 1947 byl pramen a  jeden léčebný dům se souhlasem Petra Bezruče pojmenován básníkovým jménem. Poté pramen velmi chátral. K nové rekonstrukci došlo až v letech 1999 – 2001, kdy byl přidán další nápis s datem opravy 2001 a štítkem Lesů ČR.