Čeština (Česká republika)GermanEnglish (United Kingdom)Polish (Poland)

Server

Všechny texty a fotografie zde umístěné jsou majetkem jednotlivých autorů a je zakázáno je bez jejich
souhlasu jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či publikovat.
jeseniky.org , moravskehory.com, jesenicko.biz, sumpersko.eu

 

optimalizováno pro: 1024x768 a vyšší, IE 5.0


Copyright Němčík design


2003 - 2014 Všechna práva vyhrazena

Vytvořeno v Joomla!

PageRank

Jeseník PDF Tisk Email
Napsal uživatel http://www.castles.cz   
Čtvrtek, 01 Červen 2006 12:08
Share
Image
Zdroj: Castles.cz
Image
Poloha na mapě


Popis exteriéru:

Vodní tvrz Jeseník stojí východně od náměstí, nedaleko říčky Bělé. V nejstarší fázi své existence měla tvrz podobu obytné věže o rozměrech 15 × 17 m a síle zdiva 1,9 m. Byla obehnána až trojnásobným příkopem. Na počátku 15. století byla věž zbořena a nahrazena patrovou obytnou budovou na jižní straně nově zbudovaného, téměř čtvercového areálu; ten byl obehnán 8 m vysokou plášťovou zdí. Vstup vedl od severu padacím mostem přes okružní příkop. Dnešní kamenný most je stejně jako západní a východní křídlo tvrze pozdějšího data. Okna ve venkovních zdech byla proražena při přestavbě v letech 1738 - 1745, kdy tvrz definitivně ztratila svůj pevnostní charakter.

Popis interiéru:

V tvrzi se nachází rozsáhlá výstava geologie a mineralogie Jesenicka. Expozice věnovaná minulosti tvrze se nachází v přízemí západního křídla, v tzv. rytířském sále.

Současný stav

Dnes představuje tvrz dvoupatrová trojkřídlá budova s nevelkým nádvořím. U západního křídla se nachází studna. Vstup vede přes bývalý vodní příkop po kamenném mostě od jihu.

Historie objektu:

Ves a pozdější město Jeseník - původně Frývaldov - vznikly patrně ve 13. století na důležité křižovatce obchodních cest spojujících Moravu se Slezskem. Na východním okraji náměstí byla v blízkosti řeky Bělé postavena vodní tvrz. Stalo se tak patrně na konci 13. století, přestože první zpráva o tvrzi je až z roku 1374, kdy náležela vratislavskému biskupství a sídlil na ní kastelán Petr z Ledelowa. Ten také získal od biskupa Přeclava z Pogarel povolení dobývat zdejší kvalitní železnou rudu. Od roku 1378 drželi Jeseník Mušínové, z nichž vynikl Jindřich, řečený též z Hoštejna. Jindřich podnikal řadu záškodnických akcí proti statkům svých sousedů a tak na něj byla podána řada žalob k moravskému zemskému soudu. Za husitských válek stál pevně na straně kalicha - podepsal dokonce protestní list kostnickému koncilu proti upálení Mistra Jana Husa - a proto jej r. 1422 vratislavský biskup Konrád IV. Olešnický zbavil statků s odůvodněním, že je kacíř, viklefista a husita. Prožil dobrodružný život a zemřel někdy před rokem 1434. Za Jindřicha a jeho dědiců se tvrz dočkala první rozsáhlé přestavby. Úpadek po husitských válek přinutil vratislavské biskupy udělovat majetky v léno za vypůjčené peníze. Tímto způsobem se i Jeseník dostal před rokem 1440 do rukou Eichelhornů. V roce 1453 biskup Petr Nowak Jeseník od Eichelhornů vykoupil a ustanovil zde hejtmana; držitelé tvrze se pak střídali v rychlém sledu. V letech 1497 - 1547 drželi Jeseník Fuggerové z Augsburgu, kteří jej učinili centrem svého důlního podnikání. Neúspěch těchto snad přinutil Fuggery k prodeji. Tvrz i s panstvím koupil vratislavský biskup Baltazar z Promnic a v majetku vratislavských biskupů už zůstala. Její kvality jako pevnosti se projevily v roce 1641, kdy odolala útoku Švédů. Pak však již její vojenský význam upadal a Prusové ji obsadili bez boje. Po skončení sedmileté války našel na tvrzi na kratší dobu útočiště vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsch. Stalo se tak poté, co se mu podařilo uprchnout z pruského zajetí. Od roku 1773 byl jesenickým hejtmanem významný hudební skladatel Karl Ditters z Dittersdorfu (1739 - 1799), jehož jesenický pobyt připomíná pamětní deska u vchodu do tvrze. Počátkem 19. století byl zbořen biskupský dvůr, který stával před areálem tvrze a tvrz sama pak sloužila administrativním a hospodářským potřebám biskupství. V roce 1945 převzal objekt stát a v sedmdesátých letech 20. století byla provedena jeho důkladná rekostrukce. Vlastivědné muzeum Jesenicka otevřelo v roce 1988 v prostorách tvrze rozsáhlou expozici geologie a mineralogie Jesenicka. Na tvrzi se rovněž konají příležitostné výstavy a jiná kulturní činnost.

Přístup k objektu:

 5 minut od námětí Jeseník.
 Město Jeseník
 Město Jeseník
 Město Jeseník

Město Jeseník

Fotogalerie:

Image
Půdorys
Image
Čelní pohled
Image
Boční pohled
Image
Boční zeď
Image
Nádvoří
Image
Celkový pohled

 

 
 
Jeseniky: Ubytování v Jeseníkách | Jeseniky.org | Turistika Jeseníky | Lyžařská střediska v Jeseníkách | Počasí Jeseníky | Zajímavosti a novinky z Jeseníků | Live kamery Jeseníky