Čeština (Česká republika)GermanEnglish (United Kingdom)Polish (Poland)

Links

Kontakty

Server

Alle Texte und Bilder befinden sich im Eigentum der einzelnen Autoren und verboten ist, ohne ihre
Zustimmung in irgendeiner Weise verbreiten oder zu veröffentlichen

jeseniky.org , moravskehory.com , jesenicko.biz , sumpersko.eu optimiert für: 1024x768 und höher, IE 5,0

Copyright Němčík design
2003 - 2008 Alle Rechte vorbehalten


Support: Kraliq 2005

Erstellt in Joomla!

PageRankJeseník PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: http://www.castles.cz   
THURSDAY, 01. JUNE 2006 12:08
Share
Image
Zdroj: Castles.cz
Image
Poloha na mapě


Popis exteriéru:

Vodní tvrz Jeseník stojí východně od náměstí, nedaleko říčky Bělé. V nejstarší fázi své existence měla tvrz podobu obytné věže o rozměrech 15 × 17 m a síle zdiva 1,9 m. Byla obehnána až trojnásobným příkopem. Na počátku 15. století byla věž zbořena a nahrazena patrovou obytnou budovou na jižní straně nově zbudovaného, téměř čtvercového areálu; ten byl obehnán 8 m vysokou plášťovou zdí. Vstup vedl od severu padacím mostem přes okružní příkop. Dnešní kamenný most je stejně jako západní a východní křídlo tvrze pozdějšího data. Okna ve venkovních zdech byla proražena při přestavbě v letech 1738 - 1745, kdy tvrz definitivně ztratila svůj pevnostní charakter.

Popis interiéru:

V tvrzi se nachází rozsáhlá výstava geologie a mineralogie Jesenicka. Expozice věnovaná minulosti tvrze se nachází v přízemí západního křídla, v tzv. rytířském sále.

Současný stav

Dnes představuje tvrz dvoupatrová trojkřídlá budova s nevelkým nádvořím. U západního křídla se nachází studna. Vstup vede přes bývalý vodní příkop po kamenném mostě od jihu.

Historie objektu:

Ves a pozdější město Jeseník - původně Frývaldov - vznikly patrně ve 13. století na důležité křižovatce obchodních cest spojujících Moravu se Slezskem. Na východním okraji náměstí byla v blízkosti řeky Bělé postavena vodní tvrz. Stalo se tak patrně na konci 13. století, přestože první zpráva o tvrzi je až z roku 1374, kdy náležela vratislavskému biskupství a sídlil na ní kastelán Petr z Ledelowa. Ten také získal od biskupa Přeclava z Pogarel povolení dobývat zdejší kvalitní železnou rudu. Od roku 1378 drželi Jeseník Mušínové, z nichž vynikl Jindřich, řečený též z Hoštejna. Jindřich podnikal řadu záškodnických akcí proti statkům svých sousedů a tak na něj byla podána řada žalob k moravskému zemskému soudu. Za husitských válek stál pevně na straně kalicha - podepsal dokonce protestní list kostnickému koncilu proti upálení Mistra Jana Husa - a proto jej r. 1422 vratislavský biskup Konrád IV. Olešnický zbavil statků s odůvodněním, že je kacíř, viklefista a husita. Prožil dobrodružný život a zemřel někdy před rokem 1434. Za Jindřicha a jeho dědiců se tvrz dočkala první rozsáhlé přestavby. Úpadek po husitských válek přinutil vratislavské biskupy udělovat majetky v léno za vypůjčené peníze. Tímto způsobem se i Jeseník dostal před rokem 1440 do rukou Eichelhornů. V roce 1453 biskup Petr Nowak Jeseník od Eichelhornů vykoupil a ustanovil zde hejtmana; držitelé tvrze se pak střídali v rychlém sledu. V letech 1497 - 1547 drželi Jeseník Fuggerové z Augsburgu, kteří jej učinili centrem svého důlního podnikání. Neúspěch těchto snad přinutil Fuggery k prodeji. Tvrz i s panstvím koupil vratislavský biskup Baltazar z Promnic a v majetku vratislavských biskupů už zůstala. Její kvality jako pevnosti se projevily v roce 1641, kdy odolala útoku Švédů. Pak však již její vojenský význam upadal a Prusové ji obsadili bez boje. Po skončení sedmileté války našel na tvrzi na kratší dobu útočiště vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsch. Stalo se tak poté, co se mu podařilo uprchnout z pruského zajetí. Od roku 1773 byl jesenickým hejtmanem významný hudební skladatel Karl Ditters z Dittersdorfu (1739 - 1799), jehož jesenický pobyt připomíná pamětní deska u vchodu do tvrze. Počátkem 19. století byl zbořen biskupský dvůr, který stával před areálem tvrze a tvrz sama pak sloužila administrativním a hospodářským potřebám biskupství. V roce 1945 převzal objekt stát a v sedmdesátých letech 20. století byla provedena jeho důkladná rekostrukce. Vlastivědné muzeum Jesenicka otevřelo v roce 1988 v prostorách tvrze rozsáhlou expozici geologie a mineralogie Jesenicka. Na tvrzi se rovněž konají příležitostné výstavy a jiná kulturní činnost.

Přístup k objektu:

 5 minut od námětí Jeseník.
 Město Jeseník
 Město Jeseník
 Město Jeseník

Město Jeseník

Fotogalerie:

Image
Půdorys
Image
Čelní pohled
Image
Boční pohled
Image
Boční zeď
Image
Nádvoří
Image
Celkový pohled

 

 
 
Jeseniky: Ubytování v Jeseníkách | Jeseniky.org | Turistika Jeseníky | Lyžařská střediska v Jeseníkách | Počasí Jeseníky | Zajímavosti a novinky z Jeseníků | Live kamery Jeseníky